Skip to main content

Vi har alt fra kontorer, mødelokaler, klinikker og lounges, til kantiner og institutioner

Ars Design

Thore Lassen & Søren Nielsen, MAA MDD

Thore Lassen & Søren Nielsen er uddannede fra Arkitektskolen i Århus. De dimitterede i 1978 og i årene herefter deltog de i et forskningsarbejde for Undervisningsministeriet om skolemøbler. De stiftede virksomheden ars design i 1981 og samarbejdede her frem til Søren Nielsens død i 2004.
For Thore Lassen og Søren Nielsen var designprocessen ikke en stræben efter forudfattede kunstneriske ideer. De arbejdede med udgangspunkt i en koordinering og afklaring af de brugsmæssige, ergonomiske og konstruktive krav en opgave stiller. Praktisk problemløsning var en stor del af processen, hvor formmæssige og funktionelle ideer afprøvedes på tegnestuens modelværksted som en naturlig del af processen frem mod det endelige design. Et design med stor brugsværdi og æstetisk oplevelse.