Skip to main content

Vi har alt fra kontorer, mødelokaler, klinikker og lounges, til kantiner og institutioner

Lægehuset Banegårdsvej 6, Aarhus

Indretning af klinik

"I forbindelse med klinikudvidelse fra en til to etager valgte man at gøre brug af rådgivning og leverance hos Jysk Indretning. Med udgangspunkt i de bestående rum og ønsket om lys, luft og en hjemlig stemning blev der i dialog mellem Marian Dufke fra Jysk Indretning og læger og personale fra praksis udviklet flere individuelle løsninger - bla. receptionsskranke og "dueslag". De valgte løsninger har på sigt vist sig at være velfungerende. Lægerne har meldt tilbage, at de under processen oplevede stor lydhørhed og kreativitet, så resultatet repræsenterer en god viderebearbejdning af egne idéer." Læge Hanne Heje

*Indretning af kontor, *Indretning af lounge, *Indretning af reception, *Indretning af klinik

Efter
Før
Efter
Før
Efter
Før
Efter
Før