Støj i storrumskontoret kan give varige mén!

Effektive akustikvægge, lyddæmpende vægge

En aktuel rapport fra Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, AMI, viser, at støj i arbejdsmiljøet kan medføre høreskader, hjertekarsygdomme og fosterskader. "Ikke uvæsentligt påvirker støj også præstationen i arbejdsmiljøet," fortsætter AMI-rapporten. Den sætter samtidig spørgsmål ved, om de eksisterende regler for kontorindretning beskytter særligt følsomme grupper.

Det er på den baggrund, at en dansk rådgiver og producent af akustiske skærmvægge, AB Akustik, træder frem med sin egen løsning af arbejdsmiljøets mere støjende udfordringer.

At anskue opgaven holistisk giver mening, når støjgenerne optræder i de populære storrumskontor, forklarer akustikeren Per Knudgaard Larsen, der selv har arbejdet med akustik i over 30 år. Storrumskontorerne har mange fordele, som man ønsker at bevare og udnytte. At fornemme puls og aktivitet, at dele informationer hurtigt og bekvemt, at være en del af et fællesskab.  Generne af et støjende miljø er imidlertid velkendte – trinstøj, telefoner, uvedkommende samtaler, almen trafik - og det er de fysiske og psykiske fortrædeligheder fra dem, som i første omgang skaber irritation, siden kan gøre os syge, påpeger de videnskabelige undersøgelser.

- Med en effektiv støjregulering kan effektiviteten i arbejdsmiljøet øges betragteligt, påpeger akustiker Per Knudgaard Larsen, og sygefraværet reduceres tilsvarende.

Effektive løsninger

AB Akustik fokuserer især på fleksibilitet og effektivitet i sine løsninger - "Det er nemlig ikke bare et spørgsmål om flot design, som ofte ses i overskrifterne, men om en nøje afbalancering af skærmens akustiske egenskaber", argumenterer Per Knudgaard Larsen. Der er brug for en total kortlægning af virksomhedens layout og infrastruktur samt behovene for indbyrdes kontakt, før man definerer egenskaberne i en akustikregulering, som skal være så fleksibel, at den på en gang reducerer støjen og bevarer udsynet. Et eller flere moduler kan derfor udføres i akrylglas for optimal visuel kontakt mellem arbejdspladserne.

AB Akustik samarbejder med Niels Peter Andersen, Jysk Indretning, og sammen kan de levere følgende ydelser: Målinger, beregninger, levering og montage i en samlet proces, men også akustisk kvalificering af nye byggeprojekter til et optimalt akustisk miljø, målinger af støj og kurser i akustiske grundbegreber og effektivitet i arbejdsmiljøet.  

- Det er erfaringen, der tæller, og vi har aktuelt udført over 100 opgaver, hvor vi har fulgt processen fra start til mål, det giver os en unik forståelse for hvad, der virker og hvad, der bare ser pænt ud, siger Per Knudgaard Larsen